Algemene Voorwaarden

 

Veilig betalen en leveringskosten

Veilig betalen

Bij Tall4you werken we met de gecertificeerde betaalprovider Mollie BV. Deze zorgt ervoor dat al jouw betaalgegevens veilig verwerkt worden en het geld veilig op onze rekening komt te staan. Hierbij blijven alle gegevens onzichtbaar voor ons. Wij bieden volgende betaalmogelijkheden aan: Visa, Mastercard, Maestro. Heel erg gemakkelijk, duidelijk en 100% veilig. Je kan ook kiezen voor de traditionele overschrijving. Via deze methode duurt het wel wat langer vooraleer het geld overgebracht is, maar ook deze methode is volledig veilig.


Levering- en verzending

Je bestelling wordt bezorgd door Bpost. Voor een zending binnen België wordt een verzendingskost van € 6,74 aangerekend. Tijdens speciale acties kan men soms ook profiteren van gratis verzending, enkel wanneer dit uitdrukkelijk vermeld wordt op de webshop of via persoonlijke berichtgeving. De verzendingskost voor bestellingen buiten België is € 14.

Het is ook mogelijk om het pakket gratis af te halen in Lauwe. Je ontvangt een mail van zodra je bestelling klaarligt.


Algemene Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden


1.        Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn bepaald door Carrein Nancy met BTW nummer BE0629 703 115, handeldrijvend onder de naam Tall4you. Door de aankoop te voltooien en de betaling uit te voeren geeft de klant zijn akkoord voor deze voorwaarden. Ten allen tijde behoud Carrein Nancy het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

Vragen of opmerkingen dienen gecommuniceerd te worden via info@tall4you.be.


2.        Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief 21% BTW.


3.        Veilig online betalen

Tall4you staat garant voor een veilige betaalomgeving. Wij werken met een gespecialiseerde online betaalagent, Mollie BV. Deze zorgt dat de betaling in alle veiligheid behandeld wordt, zonder dat wij betaalgegevens van de klant kunnen zien. Tall4you voorziet betaalmogelijkheden via Visa, Mastercard, Maestro en overschrijving.

Wanneer er betaald wordt per overschrijving, wordt het pakket pas verzonden na ontvangst van het gestorte bedrag. Bij overschrijving gaat de leveringstermijn pas in na ontvangst van betaling.

Tall4you kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een niet doorgevoerde transactie. Merkt u problemen op tijdens het betalen, contacteer dan uw bankagent of neem contact op met Tall4you via mail info@tall4you.be .

Er kan ook betaald worden met kadobons.


4.        Verzending en Levering

   4.1 Verzending

Nadat de betaling voltooid werd en het geld op de rekening is ontvangen, worden onze pakketten eigenhandig en zorgvuldig ingepakt met duurzame materialen. Daarna worden ze verstuurd via Bpost die op zijn beurt zorgt voor een veilige aflevering van het pakket.

De klant is verantwoordelijk voor de ingaven van een correct adres. Tall4you is niet aansprakelijk voor levering op een foutief opgegeven adres. De klant draagt bijkomende verzendingskosten wanneer het pakket door het ingegeven van een incorrect adres, opnieuw verzonden moet worden. De zending wordt pas voltooid na betaling van de kosten.

In België bedraagt de leveringstermijn 3 à 5 werkdagen, voor buitenlandse verzendingen maximum 10 werkdagen. Wegens omstandigheden (zoals staking, weersomstandigheden, …) kan het zijn dat het pakket later dan voorzien de bestemming bereikt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Tall4you.

Indien men vragen heeft over de verzending kan men steeds contact opnemen met Tall4you via info@tall4you.be.

Tall4you zorgt ervoor dat de pakketten volledig zijn beschermd. Wegens overmacht bestaat de kans dat het pakket toch beschadiging oploopt. De klant moet hier uiterlijk binnen de 24u schriftelijk melding van maken anders wordt aangenomen dat de klant akkoord gaat met de beschadiging. Tall4you kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen.


   4.2 Ophalen in de winkel

U kan uw pakket ook steeds afhalen in de winkel. U ontvangt een mail van zodra uw bestelling klaarligt.


5.        Retourneren

   5.1.   Omruiling

Tall4you geeft de mogelijkheid om de producten om te ruilen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de aankoop. Nadat deze termijn verstreken is kan er niet meer geruild worden.

De voorwaarden om te kunnen ruilen zijn de volgende:

  • Men stuurt een mail naar info@tall4you.be waarin men het ordernummer vermeld en welk artikel met wil ruilen. Men vermeldt daarbij of men het eigenhandig terugbrengt of verzend via Bpost.
  • De klant bezorgt het kledingstuk in de staat zoals het geleverd is aan Tall4you: Lauwbergstraat 101, 8930 Lauwe,  via de post of via persoonlijke aflevering.
  • Wanneer men via de post verstuurt moet de kledij stevig en waterdicht, in een goede verpakking ingepakt en afgeplakt worden. Er wordt aangeraden om de originele verpakking niet te beschadigen zodat het voor terugzending hergebruikt kan worden.
  • Het originele fabrieksetiket en prijslabel mag niet uit de kledij verwijderd zijn.
  • Indien de kledij schade oploopt door de verzending valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant. Wanneer door onvoldoende verpakking de kledij schade oploopt kan dit niet meer omgeruild worden. De kledij op zich mag geen tekenen van gebruik vertonen.
  • Het aankoopbewijs dient steeds meegestuurd te worden.
  • Men mag de kledij omruilen voor hetzelfde bedrag van de aankoop of een hoger bedrag, mits bijbetaling.

Indien men vragen heeft kan men contact opnemen met Tall4you via info@tall4you.be.

   5.2.   Herroepingsrecht

Zoals artikels VI 47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk online aankoop kan binnen 14 kalenderdagen herroepen worden. Hiervoor moet Tall4you schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht worden. Dit kan door het modeltekst ingevuld te bezorgen aan Tall4you.

Als de klant kiest voor het pakket binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug te sturen per post dan draagt de klant zelf het risico en de kosten van verzending.

De klant wordt terugbetaald via overschrijving. Tall4you is verplicht om de waarde van het pakket binnen de 30 kalenderdagen terug te betalen, wanneer het pakket zonder schade in originele staat terug geleverd is. Als de klant kiest om via overschrijving terugbetaald te worden is het noodzakelijk dat de klant zijn rekeningnummer (IBAN nr. en BIC code) doorgeeft.

Indien de kledij schade oploopt door de verzending of verloren gaat kan men niet meer rekenen op een compensatie.

   5.2.1 Modeltekst voor Herroeping

Aan Carrein Nancy-Tall4you, Lauwbergstraat 101, 8930 Lauwe, e-mail: info@tall4you.be.


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

-          Besteld op/Ontvangen op
-          Naam/Namen consument(en)
-          Adres consument(en)
-          Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


6.        Reserveren

Naast bestellen kan de klant via de webshop/winkel ook kosteloos artikelen reserveren. Aan de reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas aanvaard wanneer het artikel daadwerkelijk beschikbaar is, waarna de klant per e-mail een reserveringsbevestiging wordt verzonden. Het gereserveerde artikel(en) worden na het verzenden van de bevestiging gedurende 24u opzij gehouden.

De reservering kan geweigerd worden door Tall4you bij een vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden. Indien Tall4you schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.

  

7.        Kadobon

Op de webshop wordt er gewerkt met een coupon die online aangekocht kan worden. Tijdens de aankoop geeft men aan dat men over een dergelijke coupon beschikt. Via een unieke code wordt deze dan herkend en wordt de prijs in mindering gebracht met de waarde van de bon.


8.        Beeld- en tekstmateriaal

Tall4you probeert om een zo duidelijk mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de producten te voorzien. Minieme afwijkingen in kleur zijn mogelijk, waarvoor Tall4you niet verantwoordelijk gesteld kan worden.


9.     Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Tall4you en hiervoor een account aanmaakt dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. Tall4you houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Tall4you respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.


10.     Klachten

Bij eventuele klachten kunt u steeds contact opnemen met Tall4you via info@tall4you.be. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn uw klacht te behandelen.


11.     Toepasselijk recht

Bij geschillen zal het Belgisch recht primeren en bijgevolg voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in Kortrijk.


12.     Gegevens Tall4you

Tall4you

Lauwbergstraat 101

8930 Lauwe
056 20 90 80

info@tall4you.be